Наклейки – Марки с розами

Формат листа – 9*15,5 см.

12.00